Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

19.06.2018 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego i jednocześnie pożegnania uczniów klas programowo najwyższych Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni Goście, w tym Starosta Sulęciński, pan Tomasz Jaskuła,  Przewodniczący Rady Powiatu Sulęcińskiego pan Czesław Symeryak, Grono Pedagogiczne, Pracodawcy,  Rodzice i Uczniowie.

Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj, podsumowała mijający rok szkolny, uznając go   za owocny, pełen  sukcesów uczniów i nauczycieli. Słowami Piotra Szreniawskiego podkreśliła, że „dobra szkoła to taka, która nie produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”. Nasza szkoła taką misję wypełnia, przygotowując do życia we współczesnej cywilizacji. Pogratulowała także absolwentom ukończenia szkoły, podkreślając ważność i konieczność  dalszego rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego.   Podziękowania za nauczycielski i uczniowski szkolny trud oraz wakacyjne życzenia popłynęły ze strony przedstawicieli władz samorządowych.

Swoich wychowanków, już absolwentów, żegnali wychowawcy  – pani Marzena Ćwiklińska i  pan Krzysztof Kulej. Uczniowie, dziękując za lata nauki, dostarczyli biorącym udział w szkolnej uroczystości moc wzruszeń i radości. Były piękne słowa wyrażające wdzięczność, przywiązanie i sympatię oraz kwiaty. Uczniowie klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej kończący naukę, zaprezentowali wykonane przez siebie dzieła typowe dla danych zawodów. Były to  prezentacje kunsztu mechanicznego, sztuki fryzjerskiej, kucharskiej i cukierniczej.

Uroczystość była okazją do wręczenia nagród i dyplomów tym, którzy przez cały rok szkolny zapracowali na nie rzetelnie wypełniając szkolne obowiązki, włączając  się aktywnie w życie szkoły i lokalnego środowiska, ale też godnie reprezentując szkołę w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach. Przechodni puchar Orłów Frekwencji wręczono uczniom klasy I technikum w zawodzie technik logistyk i technik żywienia i usług gastronomicznych. Klasa III liceum ogólnokształcącego  otrzymała zaś  tytuł oraz puchar przechodni Sokołów Nauki, wykazując się najwyższą średnią ocen. Puchar i medale odebrała szkolna drużyna dziewcząt w piłce nożnej, która zajęła II miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Przed nami wakacje. Pamiętajmy, że to czas wypoczynku i gromadzenia sił na następny rok szkolny. Życzymy wszystkim aby, były one radosne, słoneczne, ale nade wszystko bezpieczne. Do zobaczenia we wrześniu.

Karina Rogowska

04.06.2019r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyła się kolejna debata społeczna pt. „Narkotyki, dopalacze, cyberprzemoc – zagrożenia, współczesnej młodzieży”. Jej inicjatorami byli dyrektor Szkoły, pani Grażyna Sobieraj oraz Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie mł. insp. Mirosław Kędziora. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie nauczyciele, zaproszeni goście, przedstawiciele jednostek powiatowych, m.in.: Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sulęcinie, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Policji. Sierżant Sztabowy Andrzej Barciński omówił tematykę związaną z cyberzagrożeniami. W ramach kampanii edukacyjno – profilaktycznej organizowanej przez MSWiA pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, zebrani mogli poznać zakres odpowiedzialności karnej dotyczącej posiadania i zażywania substancji zabronionych. Pani Aneta Pawlaczyk psycholog Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. objaśniła mechanizm uzależnienia i konsekwencji zażywania narkotyków. Dyskusja na temat omawianych zagrożeń, miała na celu wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Realizacja działań profilaktyczno- wychowawczych przy wsparciu tak wielu partnerów – specjalistów,  to dobry sposób na zdobycie  najnowszej wiedzy, kształtowanie właściwych postaw.

Karina Rogowska

03.06.2019. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie  świętowaliśmy Dzień Dziecka. Była to impreza - niespodzianka, która niezwykle ucieszyła uczniów. Gorące słońce grzało, a my w cieniu drzew zajadaliśmy pyszne  kiełbaski, z grilla, popijaliśmy zimną lemoniadę, słuchaliśmy muzyki i kontemplowaliśmy piękno czerwcowego dnia. Dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj skierowała do nas piękną wiązankę życzeń. Dziękujemy za chwilę wytchnienia przed pracowitym końcem roku. Było bardzo przyjemnie…

Weronika Młyńczak
ucz. Kl II T log /ek

30 maja 2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie dotyczącym handlu ludźmi. O zagrożeniach i konsekwencjach związanych z tym niezwykle realnym problemem mówiła sierż. Klaudia Richter. Wszyscy, którzy planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia narażeni są na próbę zwerbowania  przez grupy przestępcze. O czym należy pamiętać i jakich zasad przestrzegać, aby uniknąć stania się ich ofiarą,  nie zostać zmuszonym do niewolniczej pracy, czy wykorzystanym seksualnie?. Racjonalne postępowanie, zachowanie środków ostrożności, wiedza o ewentualnym pracodawcy, pośredniku pracy, dopełnienie formalności, kontakt z bliskimi pomoże zadbać o nasze, zdrowie i życie. Bezpieczeństwo jest w naszych rękach, a najskuteczniejszą profilaktyką jest wiedza.

Karina Rogowska

Dnia 22.05.2019 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie uczestniczyli w wycieczce do Frankfurtu nad Odrą w ramach projektu „Dopasowanie na miarę”, realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą we Frankfurcie nad Odrą – region Brandenburgia Wschodnia.

Spotkanie dotyczyło kształcenia dualnego w Niemczech i orientacji zawodowej w zawodach rzemieślniczych. Uczestnicy zwiedzili warsztaty szkoleniowe w Centrum Kształcenia Izby Rzemieślniczej. Duże zainteresowanie wzbudziły pokazy branżowe, podczas których uczniowie mogli nie tylko zobaczyć nowoczesne wyposażenie stanowisk pracy, zdobyć informacje o różnych zawodach, ale także sprawdzić swoje umiejętności, wczuwając się  w role poszczególnych rzemieślników. Droga prowadząca do zdobycia tytułu czeladnika lub mistrza jest pełna wyzwań, wiąże się z nakładem pracy, za którą otrzymuje się stosunkowo dobre wynagrodzenie już podczas nauki u pracodawcy. Podsumowaniem spotkania był quiz wiedzy dotyczący kompetencji w profesjach tj. murarz, malarz, fryzjer, elektryk, kominiarz, czy spawacz.

Spotkanie uzmysłowiło młodym ludziom, że trafione w potrzeby rynku wykształcenie zawodowe i znajomość języków obcych, to dobry kapitał na przyszłość, który pozwoli realizować swoje zawodowe marzenia w wybranym miejscu świata.

Jadwiga Tamulewicz

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016