Po długiej dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej, zgodnie z wrześniową tradycją, odbyła się w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2009/2010.
        Inaugurację poprzedziła ceremonia honorowego wprowadzenia kompanii klas wojskowych. Delegacja klas mundurowych przy dźwiękach marszu wojskowego wciągnęła na maszt flagę państwową.
Uczniowie, a w szczególności pierwszoklasiści mogli wziąć udział po raz pierwszy w tak niezwykłym apelu.


        Wojciech Lewicki, Dyrektor Szkoły minutą ciszy uczcił pamięć tragicznie zmarłej uczennicy klasy I LO wb, a następnie powitał wszystkich zebranych  uczniów, nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości, między innymi: posła na Sejm RP Bożenę Sławiak, Starostę Powiatu Sulęcińskiego Stanisława Kubiaka, Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie Mirosława Kruszelnickiego, Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp nadkomisarza Zbigniewa Pytkę i podkomisarza Wiesława Adamskiego, w zastępstwie Dowódcy 17 WBZ w Międzyrzeczu kpt. Jarosława Czajkowskiego, Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie kpt. Bogdana Śnieżka, Komendanta WKU w Sulęcinie ppłk Sławomira Terpiłowskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców Alinę Lagunę, Prezesa Koła Związku Sybiraków Tadeusza Rzeszutka.
        Dyrektor Szkoły odczytał list Ministra Edukacji oraz nawiązał do dnia bardzo ważnego w życiu każdego Polaka, a więc do 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. O tej  ważnej dacie pierwszego września  przypomniała nam również Pani Poseł Bożena Sławiak, cytując słowa wiersza K. I. Gałczyńskiego oraz Starosta Stanisław Kubiak  i prezes Koła Zwiąku Sybiraków Tadeusz Rzeszutek.
     Jedną z tradycji szkoły jest ślubowanie uczniów klas pierwszych. Po ślubowaniu nastąpiło podsumowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego, w którym w okresie wakacji uczestniczyli nauczyciele i uczniowie klas drugich i trzecich „mundurowych”. Obóz odbywał się w obiektach szkoleniowych komendy poligonu w Wędrzynie.
      Ważnym momentem dla nauczycieli była chwila wręczenia kwiatów i gratulacji. Kolejni nauczyciele naszej szkoły  otrzymali z rąk Starosty i Dyrekcji akty nadania poszczególnych stopni awansu zawodowego to: Joanna Pater, Katarzyna Niezbecka, Mariusz Hartman.   
    Po inauguracji uczniowie i wychowawcy rozeszli się do swoich klas, rozpoczynając tym samym nowy rok szkolny.
        A rok szkolny 2009/2010 zapowiada się ciekawie z różnych powodów, m.in. w tym roku  młodzież będzie mogła skorzystać z ciekawych propozycji zajęć popołudniowych za sprawą przyjętych projektów unijnych.
Od roku szkolnego 2007/2008 działa Zespół ds. pozyskiwania środków unijnych przy ZSL i Z w Sulęcinie. Jest to grupa nauczycieli uczących w szkole, która w każdym roku szkolnym stara się uzyskać dofinansowanie do różnych form poprzez pisanie projektów unijnych i nie tylko. Owocem tej pracy są liczne projekty opracowane i złożone do oceny Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego „ Kapitał Ludzki” i z zapotrzebowaniem młodzieży naszej szkoły. Wiele z nich zostało pozytywnie zaakceptowanych i w tym roku szkolnym zostaną wdrożone do życia. Są to między innymi:
- „Ekonomia bez granic”- projekt ten uzyskał najwyższą liczbę punktów i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej Urzędu Marszałkowskiego. Kwota całego projektu opiewa na sumę 107.275 zł, z czego 93.597,44 zł to suma dofinansowana ze środków unijnych, natomiast 13.677,56 zł to wkład własny szkoły. Projekt rozpoczął się z dniem 01.06.2009 . Zakłada on zajęcia dodatkowe nastawione na przedmioty ekonomiczne oraz techniczny język niemiecki. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2009 i mają na celu podniesienie zdawalności egzaminów z zawodowych. Projekt trwać będzie do kwietnia 2010, obejmie swym zasięgiem 90 uczniów klas technikum różnych specjalności. Uczniowie, oprócz możliwości skorzystania z zajęć z wykwalifikowanymi nauczycielami otrzymają darmowe, bogato wyposażone wyprawki uczniowskie oraz mają możliwość korzystania z darmowych dojazdów na zajęcia i do domu.
- „Matura drzwiami do Europy” – projekt zakłada dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych:  języków obcych, matematyki, języka polskiego, chemii, historii i innych. Młodzież ZSL i Z w Sulęcinie otrzyma ciekawe pakiety, zawierające różne materiały dydaktyczne, przybory i nie tylko, które uatrakcyjnią zajęcia przygotowujące do matury. Zostanie zakupiony sprzęt do sal, między innymi tablica interaktywna, wszystko po to, aby podnieść jakość kształcenia. Udział w projekcie, dojazd na zajęcia i do miejsca zamieszkania  jest całkowicie bezpłatny. Kwota, o którą szkoła ubiegała się i taką pozyskała to 215.795,000 zł ( bez wkładu własnego). Projekt uzyskał zarówno pozytywną ocenę formalną jak i merytoryczną i ma się rozpocząć w listopadzie 2009, obejmując swoim zasięgiem 230 uczniów.
- „Każdy powinien umieć pływać” – Zespół ds. pozyskiwania środków unijnych skorzystał z oferty organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w obszarze 2, czyli: „Sport, turystyka oraz wypoczynek dzieci i młodzieży” i opracował projekt zakładający naukę pływania oraz doskonalenie technik pływania w ramach zajęć sportowych – pozalekcyjnych dla uczniów naszej szkoły. Projekt zostanie zrealizowany w październiku i listopadzie 2009.  
Dni wakacji i odpoczynku upłynęły  bardzo szybko. A więc czas zabrać się do nauki!