Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

W dniach 18-19 maja 2012 r. odbyła się w Baranowiczach na Białorusi II Międzynarodowa Konferencja na temat „Z nauką w przyszłość”. W prelekcji wzięli udział delegaci z Białorusi, Rosji, Litwy oraz Polski. Polską stronę na konferencji reprezentowali przedstawiciele władz samorządowych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w osobach wicestarosty Pana Tadeusza Dąbrosia i Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Socjalnej Bronisława Krycha. Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie reprezentowali wicedyrektor Pan Witold Butkiewicz, nauczyciele Pani Agnieszka Czarnecka i Pani Agnieszka Sobieraj a naszą społeczność uczniowską miał zaszczyt reprezentować Dawid Działak. W jego żmudnej pracy nad referatem, tłumaczeniem go na język rosyjski oraz nad poprawnym wygłoszeniem wystąpienia pod względem poprawności językowej, pieczę sprawowała jego nauczycielka j. rosyjskiego mgr Agnieszka Czarnecka.

Konferencję otworzył Aleksander Aleksandrowicz Lis – Dyrektor Państwowego Kolegium Przemysłu Lekkiego im. W.E. Czernyszewa w Baranowiczach. W swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał, wagę przedsięwzięcia oraz rolę współpracy międzynarodowej pomiędzy obecnymi na konferencji, zaprzyjaźnionymi szkołami, placówkami oświatowymi jak i profitów płynących z porozumień zawartych pomiędzy jednostkami administracyjnymi przybyłych państw. W imieniu Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie Pani Grażyny Sobieraj głos zabrał wicedyrektor Pan Witold Butkiewicz, podkreślając, że konferencja doskonale wpisuje się w założenia współpracy. Stwarza okazję do podzielenia się doświadczeniem, wiedzą. Pozwala na prezentację osiągnięć i talentów obu szkół. Umożliwia wzajemna integrację, lepsze poznanie i otwarcie na kulturę sąsiadujących krajów.
Pierwszy dzień konferencji zakończył przepiękny pokaz mody przygotowany przez uczniów Kolegium Przemysłu Lekkiego oraz koncert, na którym gospodarze zaprezentowali swoje talenty wokalne i taneczne.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się od podziału jej uczestników na pięć sekcji tematycznych: socjalno-humanitarną, ekonomiczną, techniczną, nauk przyrodniczych oraz nauk stosowanych.
Praca naszego ucznia, Dawida Działaka na temat „Dziecko na sprzedaż”, została zaprezentowana przez niego podczas obrad sekcji socjalno-humanitarnej. Wygłoszenie przez Dawida referatu w języku rosyjskim spotkało się z gromkim aplauzem oraz ogromnym uznaniem ze strony organizatorów za dojrzałe spojrzenie na bardzo trudny, a przy tym tak delikatny poruszany problem.
Podczas całej wizyty, zarówno publicznie, jak i w kuluarach toczyły się bardzo żywe dyskusje. W głównej mierze dotyczyły refleksji, jakie nasuwały się uczestnikom konferencji po kolejno wygłaszanych referatach.
Na zakończenie konferencji odbyła się dyskusja panelowa podsumowująca II Międzynarodową Konferencję „Z nauką w przyszłość”. Przewodniczący pięciu sekcji zaprezentowali wnioski z dyskusji.
W chwili pożegnania głos zabrał dyrektor baranowickiej szkoły. Wyraził uznanie za rzetelny wkład w przygotowanie uczniów do konferencji, bowiem poziom ich wystąpień zagwarantował merytorycznie, wysoki poziom wykładów. Wszystkim uczestnikom zostały wręczone certyfikaty potwierdzające obecność na konferencji oraz świeżo wydrukowany tom, zawierający zbiór wszystkich wygłoszonych referatów.
Wszyscy wróciliśmy do Polski bardzo zadowoleni i przekonani, że wzajemna integracja pozwoliła umocnić kontakty partnerskie. Poprzez kolejną wizytę na Białorusi, udowodniliśmy, że możliwe jest owocne i trwałe budowanie pomostów sympatii, tolerancji i otwartości, po mimo, że dzielą nas setki kilometrów.

Agnieszka Sobieraj

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016