Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

30 marca 2012 r. uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie kształcący się w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w IV Konferencji Logistycznej nt. „Logistyki w branży metalowej”, która odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestników w tematykę spotkania wprowadził Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu doc. Ireneusz Fechner. W konferencji brali udział również przedstawiciele firm z branży metalowej, pracownicy z działu logistyki firm tj. jak Mestil, Faurecia, którzy przedstawiali rozwiązania logistyczne funkcjonujące w ich zakładach pracy. Natomiast 22 maja 2012 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w konferencji naukowej „Samorząd Lokalny – liderem ekonomii społecznej” zorganizowanej przez Koło Naukowe EconomUS działające przy Uniwersytecie Szczecińskim oraz powiat sulęciński. Na konferencji zaproszeni goście poruszali tematy wybranych zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz patologii społecznych. Przedstawiono także zasady funkcjonowania Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Udział w spotkaniach znacznie wzbogacił wiedzę przyszłych techników logistki, techników ekonomii o praktyczne rozwiązania poznawanych dziedzin nauki.

Krzysztof Jacniacki

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016