Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

W ramach współpracy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wielkopolskim uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w cyklu wykładów prowadzonych przez pracowników naukowo-dydaktycznych PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim z zakresu matematyki, logistyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii oraz turystyki.
Największym zainteresowaniem cieszył się wykład dr Alfreda Juchniewicza z zakresu logistyki nt. „Systemów automatycznej identyfikacji danych”. Była to okazja do zapoznania się z możliwościami wykorzystania technologii do pracy w magazynach, transporcie, handlu oraz z jej wpływem na jakość i szybkość procesów w tych obszarach. Wykład w ramach wiedzy o społeczeństwie nt. „Praw Człowieka” przygotowali i przeprowadzili dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska i dr Daniel Wacinkiewicz z PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Omawiane zagadnienia dotyczyły najistotniejszych problemów współczesnego świata związanych z łamaniem oraz nieprzestrzeganiem praw człowieka. Wykładowcy uświadomili uczniom istotę tego problemu oraz zapoznali ich z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi tej kwestii. Wykład wywarł ogromne wrażenie na uczniach, świadczyć o tym może fakt, iż po jego zakończeniu z sali padło wiele pytań, które najczęściej dotyczyły gwarancji ochrony praw człowieka w naszym kraju.
Poprzez wykład z geografii i turystyki pani prof. Wanda Staniewska – Zątek, przybliżyła uczniom zagadnienia dotyczące „Efektu cieplarnianego” i „Oddziaływania turystów na przyrodę”.  Wiedzę, którą uczniowie zdobyli na spotkaniu poszerzyła ich wiadomości szkolne oraz pogłębiła ich świadomość, że człowiek jest elementem przyrody i musi się o nią troszczyć, żyć z nią w zgodzie.

Anita Pakulska

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016