Kolejny rok szkolny przeszedł do historii Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.
29 czerwca 2012 r. wspólnie podsumowaliśmy rok wytężonej pracy, ogromnego wysiłku, czasem wielu wyrzeczeń, ale też ciekawych wrażeń, momentów wzruszeń, radości i zabawy. Na pewno dla każdego był to zupełnie inny rok, a co za tym idzie tego dnia każdy tworzył odmienny bilans zysków i strat. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy czekał na wakacje z utęsknieniem i w końcu doczekał się dwóch miesięcy laby.

Podsumowanie wyników wypracowanych w ciągu roku szkolnego rozpoczęła swym przemówieniem dyrektor szkoły, pani Grażyna Sobieraj. Słowami Bonapartego: Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych wyraziła swą nieukrywaną radość i dumę  z sukcesów naszych uczniów, którzy godnie reprezentowali szkołę, biorąc udział w konkursach, olimpiadach i zawodach oraz osiągnęli wysokie noty. Podkreśliła, że nauka to dar, a nie obowiązek, jaki otrzymują młodzi ludzie od swoich nauczycieli. Mądrości zaś uczyć się będą całe życie. Dlatego niepowodzenia i porażki też mają swoje znaczenie – uczą pilności, systematyczności oraz motywują do wytężonej pracy. Na zakończenie życzyła wszystkim, bez wyjątku, dobrego wypoczynku, przy zachowaniu rozwagi i rozsądku, by wszyscy we wrześniu wrócili do szkoły  zdrowi i wypoczęci.
Na uroczystości zakończenia roku szkolnego tradycyjnie przybyło wielu gości reprezentujących władze państwowe i samorządowe. W imieniu pani Bożeny Sławiak, posła RP, pojawił się jej asystent, pan Adam Piotrowski. Odczytał list, w którym Pani Poseł kierowała wiele ciepłych słów pod adresem  młodzieży i grona pedagogicznego. Pani Sławiak gratulowała sukcesów, życząc wszystkim udanych i spokojnych wakacji.
Pan Tadeusz Dąbroś, wicestarosta sulęciński wyraził swoją radość z osiągnięć młodzieży naszej szkoły, gratulował wyników i dziękował dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom obsługi za wytężoną pracę,  która, podkreślał, przyniesie w przyszłości wiele owoców.
Podsumowania mijającego roku szkolnego wiązały się także z wręczaniem nagród. Nową tradycją stały się przechodnie puchary wręczane klasom za wysokie noty w nauce i najlepszą frekwencję.
Puchar SOKOŁY NAUKI ufundowany przez panią Poseł RP wręczono uczniom klasy II LO „policyjna” (wychowawca pani Wioletta Bartniak), a ORŁY FREKWENCJI ,ufundowane przez panią Dyrektor, otrzymała klasa III Technikum w zawodzie technik ekonomista (wychowawca pan Sławomir Iwasieczko). Ideą obu nagród jest propagowanie wśród młodzieży postawy pilności w zdobywaniu wiedzy i motywowanie do systematycznego uczęszczania na zajęcia szkolne.
Wręczono także nagrody za udział w konkursach i zawodach, a indywidualnie wyróżniono uczniów z wysokimi frekwencjami. Podziękowania otrzymali także ci, dzięki którym praca i nauka w szkole jest atrakcyjna, a wsparcie, pomoc i zaangażowanie tych osób są dla społeczności szkolnej nieocenione.
Po wręczeniu uczniom świadectw promocyjnych rozbrzmiał ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. Szkoła opustoszała, zrobiło się cicho i trochę smutno. Napis na jednej z tablic: Tam dokąd zmierzasz, nie ma drogi na skróty, prowokował do refleksji nad ideą szkoły – to ona bez względu na czas wyposaża każdego młodego człowieka w wartości, które nie pozwalają zejść na manowce.

Katarzyna Błońska