Dnia 12 listopada 2009 r. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyło się oficjalne otwarcie projektu pt. "Ekonomia bez granic"
Otwarcia dokonał Dyrektor szkoły - Wojciech Lewicki, w obecności zaproszonych gości, wśród których byli m. in. przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sulęcinie - Agata Wdowiak, Wicedyrektor Marek Walkowski, nauczyciele, koordynator projektu Jadwiga Tamulewicz, specjalista ds. promocji - Agnieszka Czarnecka oraz sami zainteresowani, czyli młodzież klas technikum. Składając deklaracje do udziału w tym projekcie mieli pełną świadomość tego, że dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przyczynią się do sukcesów podczas egzaminów z nauki zawodu lub w przyszłej pracy zawodowej. Projekt daje młodym ludziom szansę skorzystania z niecodziennych zajęć nowoczesnej księgowości, autoprezentacji czy technicznego języka niemieckiego. Na ten projekt szkoła pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 93 597,44 zł. Podczas uroczystego otwarcia goście oraz młodzież otrzymała pakiety, w których oprócz materiałów promocyjnych znalazły się materiały edukacyjne niezbędne do korzystania z zajęć. Dodatkowo ze środków projektu sfinansowany został sprzęt do biura projektów. Ogromne podziękowania powinny być skierowane na ręce starosty Stanisława Kubiaka oraz wicestarosty Dariusza Ejcharta, którzy od początku wspierali powstanie projektu. Każdy obecny na sali podczas inauguracji życzył sobie, żeby ekonomia nie stała się przykrym obowiązkiem, ale fajną i przyjemną nauką, nowym doświadczeniem, zakończonym pełnym sukcesem.