Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Członkiem SK HDK ,,Dar Serca" może zostać każdy uczeń, każdy nauczycie, jak również osoba spoza środowiska szkolnego. Oddawać krew mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia, ważą minimum 50 kg, są zdrowe i deklarują dobrą wolę podzielenia się swą płynną tkanką.
Oddział Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sulęcinie przy ulicy Mirosława Dudka czynny jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy, od godz. 7:00 do 13:40.

Do stacji krwiodawstwa należy się zgłaszać od godz. 8:00 do 10:00 w celu dokonania rejestracji i badania lekarskiego. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem (paszport, legitymacja szkolna, prawo jazdy itp.) potwierdzający tożsamość, zawierający informację o aktualnym miejscu zameldowania i nr PESEL. Dopuszczalne jest również przedstawienie dokumentu ze zdjęciem i dodatkowo np. wydanego przez upoważnioną instytucję zaświadczenia odnośnie numeru PESEL. W przeddzień oddania krwi należy bezwzględnie powiadomić  o tym wychowawcę klasy. W dniu oddania krwi uczeń ma dzień wolny od zajęć dydaktycznych, jego nieobecności na zajęciach traktuje się jako ,,zwolniony z zajęć dydaktycznych”.

Zdecyduj się pierwszy raz, a potem na pewno ta akcja honorowego oddawania krwi skłoni Cię do dalszego służenia krwią innym ludziom.

Anna Sobieraj
Damian Kierzek

 

Partnerzy szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016