Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

 

13 maja 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, którzy zakwalifikowali się do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim” w roku 2019 realizowanego w ramach Działania 8.4 Doskonalenie, jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT., uczestniczyli
w rozwiązaniu Indywidualnego Planu Działania.  IPD służy rozpoznawaniu i dokonaniu oceny własnych predyspozycji osobowych każdego ucznia, jego potrzeb rozwojowych, nie tylko umożliwia poznanie samego siebie, swoich  kompetencji edukacyjnych, ale także pomaga wyznaczyć indywidualny plan działania zmierzający do podniesienia poziomu wiedzy
i kompetencji do wykonywania wybranego zawodu, planowania ścieżki kariery oraz  zakwalifikowania się  w ramach projektu do danej formy doskonalenia w kursach, szkoleniach, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, obozach naukowych, a także stażach i  praktykach zawodowych u danego pracodawcy. Każdy uczestnik  otrzymał  indywidualny kod dostępu do serii testów w celu zbadania  kotwic kariery typu interpersonalnego, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i preferencji  zawodowych, które rozwiązał
i wypełnił  w  towarzystwie  konsultanta merytorycznego. Rozwiązywanie testów drogą online w formie BLENDED LERNING oraz uczestniczenie w wywiadzie behawioralnym pozwoliło  wygenerować wynik, który posłuży do przygotowania indywidualnego raportu dla każdego ucznia oraz właściwego wsparcia doskonalenia zawodowego. Uczniowie przyznawali, że badanie było bardzo ciekawe, mimo iż pytania dotyczyły dość trudnych, nowych, nietypowych  sytuacji życiowych. Uczestnicy z niecierpliwością oczekują na wyniki, które pomogą im w samorealizacji i planach na przyszłość.

Doradca zawodowy
Sylwia Rakoczy

 

Od października 2018 roku w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbywały się zajęcia pozalekcyjne „Moje gotowanie” oraz „Blacharskie, pojazdów pneumatycznych” w ramach projektu Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”. Dobiegły już końca, a uczniowie podkreślają, że zdobyte wiadomości i umiejętności zawodowe są ich atutem. Na pytanie: „W jaki sposób wykorzystasz wiedzę zdobytą podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych?”, uczniowie odpowiedzieli:

„Myślę, że zajęcia „Blacharskie, pojazdów pneumatycznych” przygotowały mnie do skuteczniejszej i bardziej precyzyjnej naprawy nadwozia, dzięki pogłębieniu umiejętności spawania. Pracowałem na różnego rodzaju blachach, nauczyłem się czytać dokumenty i instrukcje, które są wskazówką do wyboru odpowiednich materiałów. Dodatkowo miałem możliwość pracy z różnymi narzędziami elektronicznymi, w tym ze szlifierką. Zajęcia były przygotowane w sposób bardzo profesjonalny, a dla mnie najważniejsze, że każdą minutę wykorzystaliśmy maksymalnie. Dzięki kursowi zdecydowałem, że w przyszłym roku zapiszę się na kurs spawacza z certyfikatem europejskim. Uważam, że dzięki zdobytym umiejętnościom podczas zajęć z panem Mariuszem Kulossa, egzamin spawacza zdam bez problemu. Zajęcia te również zachęciły mnie do ćwiczeń w domu. Bardzo cieszę się, że wziąłem udział w projekcie i w tych zajęciach, gdyż samochodów przybywa, więc nie będę musiał martwić się o znalezienie pracy po szkole, a dodatkowe umiejętności będą atutem.”

Jan Durnoga – ucz. kl. II SB I st. w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych

„Osobiście uważam, że zajęcia „Moje gotowanie”, to doskonały sposób na pogłębienie swojej wiedzy na temat gotowania. Zarówno ja, jak i inni uczestnicy warsztatów poznaliśmy techniki i możliwości łączenia smaków według własnej wyobraźni i smaku. Podczas zajęć uważnie słuchałam wszystkiego o czym mówiła pani Marzena Ćwieklińska, ale też starałam się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Tak szczerze, gotowanie to moja pasja. Nie wyobrażam sobie innego zajęcia. Cieszę się, że wzięłam udział w zajęciach „Moje gotowanie”, gdyż oprócz wiedzy, świetnie też się tam bawiłam, a co ważne, wzmocniłam poczucie własnej możliwości rozszerzania wiedzy na temat przypraw, metod i technik gotowania. Mimo tego, iż jestem jeszcze dość „młodym kucharzem”, to po ukończeniu szkoły chciałabym pracować w dobrej i znanej restauracji. Myślę, że udział w tych zajęciach, a także zdobyta wiedza pozwolą spełnić mi te marzenia.”

Nikola Danielczuk – ucz. kl. II Tżug

Udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych to ciekawe doświadczenie, niesamowite przeżycie oraz szansa na rozwój. Uczniowie chętnie polecają ten rodzaj aktywności każdemu, kto wiąże swoją przyszłość z zawodem, w którym się kształci, gdyż może mieć to znaczny wpływ na późniejszy sukces w życiu zarówno zawodowym, jak i osobistym.

Sylwia Rakoczy

 

Już po raz kolejny w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie organizowane są zajęcia pozalekcyjne blacharskie, pojazdów pneumatycznych. dla uczniów z klasy II Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie: mechanik pojazdów samochodowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”.

Na zajęciach uczniowie przygotowują pojazdy do naprawy nadwozia z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych i naprawczych, dokonują operacji obróbki ręcznej i mechanicznej blach oraz konserwacji antykorozyjnej nadwozia.

Każdy z nich wie, że przyszły pracownik zatrudniony na tym stanowisku musi dobrze orientować się w dokumentacji i instrukcjach obsługi różnych marek samochodów. Na ich podstawie dokonuje on wyboru odpowiednich materiałów, których później używa przy naprawie. Uczą się czytać rysunki techniczne i wykonywać szkice prostszych części. Poznają tajniki umiejętnego dobierania blach, oczyszczania ich a następnie trasowania elementów według dostępnych szkiców i wzorników.

Uczestnicy zajęć bez trudu potrafią oceniać stan blach w samochodzie, rozróżniać, które są w zniszczone lub skorodowane i wymagają naprawy bądź wymiany. W swojej pracy wykorzystują narzędzia zarówno ręczne jak i mechaniczne. Za ich pomocą przygotowują samochód do naprawy. Czynności, które wykonują to przede wszystkim przycinanie, kształtowanie, łączenie i montowanie elementów z blachy. Muszą też radzić sobie z tymi częściami, które zrobione są również z tworzyw sztucznych.

Mariusz Kulossa

 

 

Młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, kształcąca się w zawodach  technik hotelarz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, wzięła udział w obozie naukowym, który odbył się w Poznaniu w dniach 26-28.09.2018r,  zorganizowanym  w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim”, współfinansowanego z środków unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś VIII Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4  Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Trasą Poznańskich hoteli i restauracji podążali uczestnicy 12 godzinnego kursu, podczas którego mieli możliwość zdobywania nowej wiedzy i  umiejętności z zakresu pozyskiwania i utrzymania gościa hotelowego, zarządzania recepcją oraz zachowania  profesjonalnego personelu zakładu gastronomicznego. W znanej  poznańskiej restauracji „Bamberka” uczniowie obejrzeli karty menu, gdzie tradycyjne potrawy występują w połączeniu z niecodziennymi, niespotykanymi dodatkami. Menadżer oraz szef kuchni  opowiadali jak budować i rozwijać swój warsztat pracy. W  hotelu  IBB Andresia**** zobaczyli  z bliska na czym polega praca w różnych częściach obiektu,  jakie standardy obowiązują w hotelach, jakie są tajniki profesjonalnej obsługi klienta, nie tylko w recepcji, ale również w restauracji, w spa i w innych miejscach  hotelu. Pracownicy radzili uczniom, aby zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne, bo ich zdaniem jest to  najlepsza forma nauki, która na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Uczestnicy podsumowując udział w projekcie zgodnie przyznali, że było to  niezapomniane przeżycie, które daje motywacje do dalszej pracy, rozwijania umiejętności i pasji w branży hotelarsko-gastronomicznej.

Beata Janicka
nauczyciel

 

 

Partnerzy szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016