Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne


Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
to największa, najlepiej wyposażona szkoła ponadgimnazjalna w powiecie sulęcińskim. Położenie szkoły zapewnia bardzo dobry dojazd z każdej miejscowości zlokalizowanej nie tylko na terenie powiatu, lecz także z sąsiednich różnych kierunków. Dla uczniów z odległych miejsc zapewnia 90 miejsc w pobliskim szkolnym internacie, z całodziennym wyżywieniem, pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Baza szkoły odpowiada wysokim standardom edukacyjnym. Do dyspozycji uczniów są najnowszej generacji pomoce i środki dydaktyczne audiowizualne i multimedialne dostępne w estetycznych i nowocześnie wyposażonych pracowniach i gabinetach lekcyjnych.
Uczniowie kształcą się w przestrzennych, profesjonalnych pracowniach do kształcenia zawodowego (remontowej, blacharstwa, spawalniczej, diagnostyki, obróbki maszynowej i technik wytwarzania, mechatroniki pomiarowej, pracowni CAD). Nauka jest o wiele łatwiejsza, gdyż treści kształcenia w nowych zawodach: monter mechatronik, operator obrabiarek skrawających, blacharz, elektromechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych opanowywane są z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn, urządzeń i narzędzi. Do dyspozycji uczniów są m. in.: tokarki numeryczne, przecinarki plazmowe, szlifierki wielofunkcyjne, centrum frezujące i obróbkowe, stacje obsługi klimatyzacji, analizatory spalin, urządzenia do pomiaru, stanowiska do symulacji procesów przemysłowych, sensoryki, hydrauliki a także robot mobilny „Robotino”. Pracownie dydaktyczne będą wyposażone w nowoczesnej generacji sprzęt multimedialny, który w dobie tak szybkiego rozwoju technologii ułatwi zdobycie wiedzy i umiejętności.
Szkoła cyklicznie zyskuje fundusze unijne, co w znacznym stopniu uatrakcyjnia kształcenie, wzbogaca czynności i efekty dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
Uczniowie biorą  udział w licznych konkursach, olimpiadach, turniejach przedmiotowych, tematycznych, zawodowych, sportowych i ekologicznych o zasięgu szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Do sukcesów zaliczyć można także szeroką współpracę z partnerskimi instytucjami, szkołami, pracodawcami oraz współpracę międzynarodową, opartą na wspólnej realizacji projektów, wymianie młodzieży ze szkołami zawodowymi z Niemiec i Białorusi.


Dlaczego ZSLiZ w Sulęcinie?

 • nowe kierunki kształcenia w zmodernizowanych warsztatach szkolnych, wyposażonych w maszyny, urządzenia i sprzęt najnowszej generacji;
 • szeroka oferta edukacyjna – zdobycie atrakcyjnego zawodu, zgodnie z potrzebami rynku pracy;
 • rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • przestrzenne, profesjonalne pracownie, niezbędne do kształcenia zawodowego (Centrum Kształcenia Praktycznego);
 • nowocześnie wyposażone gabinety lekcyjne;
 • prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • życzliwa atmosfera, możliwość rozwijania zainteresowań;
 • wszechstronne zajęcia pozalekcyjne: fakultety, koła zainteresowań, warsztaty, konferencje, spotkania, kluby dyskusyjne;
 • liczne wycieczki edukacyjno-turystyczne, spektakle teatralne, seanse filmowe;
 • korzystanie z biblioteki, świetlicy multimedialnej, sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej, siłowni, kompleksu boisk;
 • wsparcie pedagoga, psychologa szkolnego, pielęgniarki;
 • dobra lokalizacja szkoły, dogodny  dojazd z różnych kierunków;
 • zapewnienie uczniom internatu znajdującego się blisko szkoły.
Zapraszamy!!!

 

Partnerzy szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016