Anonimowy Telefon Zaufania
tel. (042) 19288

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116111

Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania
tel. 0801 199 990

Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
tel. 0801 120 002

Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży oraz ich Rodziców
tel. (042) 682 28 37

Fundacja Pomocy Rodzinie „Opoka” telefon interwencyjny
tel. (042) 630-61-80

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
tel. (0-42)630-11-02

Komitet Ochrony Praw Dziecka
tel.: (0-22) 626-94-19 lub (0-22) 745-06-01

Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji „Dzieci Niczyje”
tel. (0-22) 616-02-68