Szkolny harmonogram części pisemnej
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w ZSLiZ im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
w dniu 10.01.2019 r.


Godzina 10:00
sprzedawca - A.18
technik logistyk - A.30
technik informatyk - E.12
technik mechatronik - E.3
technik pojazdów samochodowych - M.18
technik żywienia i usług gastronomicznych - T.6

Godzina 12:00
technik rachunkowości - A.36
technik mechatronik - E.18
technik hotelarstwa - T.12
technik żywienia i usług gastronomicznych - T.15

Godzina 14:00
technik logistyk - A.32
technik mechatronik - E.19
technik pojazdów samochodowych - M.42


Szkolny harmonogram części praktycznej
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w ZSLiZ im. Unii Europejskiej w Sulęcinie
w okresie od 09.01.2019 r. do 13.02.2019 r.


09.01.2019 r. godzina 9:00
technik mechatronik - E.18
technik hotelarstwa - T.11

09.01.2019 r. godzina 13:00
technik hotelarstwa - T.12
technik żywienia i usług gastronomicznych - T.15
technik logistyk - A.32
technik pojazdów samochodowych - M.42

09.01.2019 r. godzina 16:00
technik logistyk - A.30

15.01.2019 r. godzina 8:00
technik informatyk - E.14
technik mechatronik - E.19

15.01.2019 r. godzina 12:00
technik mechatronik - E.19

16.01.2019 r. godzina 8:00 i 12:00
technik mechatronik - E.19

17.01.2019 r. godzina 9:00
technik rachunkowości - A.36

11.02.2019 r. godziny 8:00, 12:00 i 16:00
technik informatyk - E.12

11.02.2019 r. godzina 8:00
sprzedawca - A.18

11.02.2019 r. godziny 9:00 i 15:00
technik mechatronik - E.3

12.02.2019 r. godziny 9:00 i 15:00
technik mechatronik - E.3

11.02.2019 r. godziny 8:00, 12:00 i 16:00
technik pojazdów samochodowych - M.18

12.02.2019 r. godziny 8:00, 12:00 i 16:00
technik pojazdów samochodowych - M.18

13.02.2019 r. godzina 8:00
technik pojazdów samochodowych - M.18