Dyrektor szkoły

mgr Grażyna Sobieraj

 

Wicedyrektor ds. dydaktyczno - wychowawczych

 

mgr Krzysztof Jacniacki

 

Kierownik ds. kształcenia zawodowego

mgr inż. Mariusz Zjawiński

 

Kierownik internatu

 

mgr Małgorzata Kijonek