Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje o projekcie
Numer projektu: WND-POKL.09.01.02-08-87/12
Tytuł projektu: Duet doskonały
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Podziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Beneficjent: Powiat Sulęciński

Charakterystyka projektu
Cel ogólny projektu: podniesienie jakości i atrakcyjności dotychczasowej oferty edukacyjnej, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia lub kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Cele szczegółowe:

 • rozwinięcie uzdolnień matematyczno - przyrodniczych oraz informatycznych wśród zainteresowanych uczniów/uczennic („Z akademią na ty”)
 • podniesienie poziomu kształcenia uczniów potrzebujących wsparcia w przygotowaniu do egzaminu maturalnego (zajęcia maturalne);
 • podniesienie kształcenia umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, językiem niemieckim i językiem rosyjskim (zajęcia maturalne);
 • zwiększenie zakresu doradztwa psychologiczno-pedagogicznego i doradztwa zawodowego dla maturzystów.

Grupy docelowe:

Zadanie nr 1, 2 - zajęcia pozalekcyjne „Z akademią na ty”

 • Matematyka 8 uczniów/ennic;
 • Matematyka 8 uczniów/ennic;
 • Informatyka 8 uczniów/ennic;
 • Informatyka 8 uczniów/ennic.

Zadanie nr 3, 4 - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych i dodatkowych

Język polski, język niemiecki, język angielski, język rosyjski, geografia, matematyka, biologia, historia, wos - we wszystkich grupach po 8 uczniów/ennic.

Harmonogram zajęć:

Zadanie nr 1, 2 - zajęcia pozalekcyjne „ z akademia na ty” – (matematyka-  2 grupy  po 48 godzin,  informatyka- 2 grupy po 48 godzin x 8 uczniów/ennic);

Zadanie nr 3, 4 - zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu maturalnego z przedmiotów podstawowych i dodatkowych ( wszystkie grupy po 32 godziny x 8 uczniów/ennic);

Zadanie nr 5 - zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na wsparcie pedagogiczno-psychologiczne oraz doradztwo zawodowe:

 • zajęcia z psychologiem;
 • zajęcia z pedagogiem;
 • zajęcia z doradcą zawodowym.

Szczegółowy harmonogram zajęć jest uzależniony od planu zajęć. Każdorazowa zmiana planu zajęć lekcyjnych i innych wynikających z planu pracy szkoły, powoduje jednocześnie zmianę harmonogramu zajęć projektowych. Harmonogram zajęć znajduje się w załączniku do „Dziennika zajęć pozalekcyjnych”

 

Partnerzy szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016