Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Nowoczesna baza dydaktyczna ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
na miarę XXI wieku ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Warsztaty mechaniczne ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
hotelarskie ...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
gastronomiczne...

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych

im. Unii Europejskiej, ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Zapraszamy do nas

Menu Główne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informacje o projekcie
Numer projektu: POKL 09.02.00-08-082/12
Tytuł projektu: Sulęcińscy Zawodowcy
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2 : Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Beneficjent: Powiat Sulęciński


Charakterystyka projektu
Cel ogólny projektu: Podniesienie wyników nauki i przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe poprzez wdrożenie programu rozwojowego od września 2013 do lipca 2014 wśród 80 uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie poziomu umiejętności w zakresie przygotowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe poprzez wdrożenie zajęć pozalekcyjnych z przedsiębiorczości, zajęć specjalistycznych  z zakresu obsługi turystycznej, logistyki, informatyki, pracowni samochodowej, zajęć z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym,  wśród  80  uczniów/ uczennic  ZSLiZ
 • Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez odbycie praktyk u przedsiębiorców wśród 16 uczennic/uczniów
 • Wzmocnienie właściwych postaw w podejściu do potrzeb zdawania egzaminu zawodowego poprzez wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i doradztwa zawodowego dla uczniów ZSLiZ

Grupy docelowe:

Zadanie nr 1 Zajęcia pozalekcyjne z zakresu logistyki z elementami obsługi ruchu turystycznego

 • Logistyka
 • Obsługa ruchu turystycznego

Zadanie nr 2 Zajęcia pozalekcyjne z zakresu informatyki

 • Informatyka
 • Informatyka

Zadanie nr 3 Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk ekonomicznych

 • Ekonomia
 • Ekonomia

Zadanie nr 4 Zajęcia pozalekcyjne z zakresu eksploatacji pojazdów

 • Pracownia samochodowa

Zadanie nr 5 Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na wsparcie pedagogiczno-psychologiczne oraz   na doradztwo zawodowe

 • Zajęcia z pedagogiem
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia z doradcą zawodowym

Zadanie nr 6 Praktyki u przedsiębiorców

 • Zajęcia praktyczne 16 uczniów/uczennic

 

Partnerzy szkoły

 

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
w zawodzie krawiec

 

 

UWAGA
Zmiana rachunku bankowego

 

 Promocja szkoły
(zobacz film)

 

 

 

 

 

jesteśmy wyróżnieni
przez uczniów i rodziców

 

Dobrze ZaPROJEKTowana
Szkoła 2016